Nhà đầu tư

Thêm về chúng tôi

Lao vàoThế giới đầu tư

Đây là một cách để tiết kiệm và tăng vốn cá nhân với sự trợ giúp của các công cụ thị trường chứng khoán.

Quỹ được thành lập với một số lượng lớn khách hàng và các quyết định đầu tư được đưa ra bởi một người quản lý chuyên nghiệp. Một nguyên tắc tập thể như vậy giúp giảm chi phí dịch vụ, đồng thời duy trì mức độ quản lý vốn cao. Đầu tư vào một quỹ đầu tư cổ phần, khách hàng trở thành cổ đông (chủ sở hữu cổ phiếu). Mua cổ phiếu có thể so sánh với chi phí với việc mua lại các giấy tờ riêng lẻ, nhưng đồng thời đảm bảo đa dạng hóa các khoản đầu tư, – Vì các quỹ quỹ được đầu tư vào một số trái phiếu, cổ phiếu hoặc tài sản khác, tùy thuộc vào chiến lược đã chọn.

Đề xuất của chúng tôi

Đi trên một chuyến đi Thế giới đầu tư, Và chúng tôi sẽ trở thành hướng dẫn trung thành của bạn

Bộ phận giao dịch môi giới đầu tư mạo hiểm
4 Đề Xuất để đầu tư
Mạng lưới phân phối để bán Antiminer
3 Đề Xuất để đầu tư
Đầu tư vào vốn lưu động của các nhóm nông nghiệp công ty đang phát triển.
3 Đề Xuất để đầu tư
Đầu tư vào cho thuê căn hộ hàng ngày và dài hạn, Nga, Ukraine, Kazakhstan từ Rielthit
3 Đề Xuất để đầu tư
Đầu tư nước ngoài Nhật Bản ワイレックス 株式 会社 会社 Tái chế nhựa rắn
3 Đề Xuất để đầu tư

Bộ phận giao dịch môi giới đầu tư mạo hiểm

...
Thương mại thể thao
 • Số tiền đầu tư từ: 100 USD
 • Thời gian đầu tư: 14d
 • Lợi nhuận: từ 0.85% trước 1.4% trong ngày
...
Thương mại ký quỹ X3
 • Số tiền đầu tư từ: 1000 USD
 • Thời gian đầu tư: 3M 22d
 • Lợi nhuận: từ 8% trước 15% trong Một tuần
...
Thương mại ký quỹ X10
 • Số tiền đầu tư từ: 5000 USD
 • Thời gian đầu tư: 12m
 • Lợi nhuận: từ 28% trước 75% trong tháng
...
Tương lai Thương mại X50s
 • Số tiền đầu tư từ: 30000 USD
 • Thời gian đầu tư: 11m 6d
 • Lợi nhuận: từ 12% trước 27% trong Một tuần

Mạng lưới phân phối để bán Antiminer

...
Đầu tư vào phát triển hậu cần
 • Số tiền đầu tư từ: 50 USD
 • Thời gian đầu tư: 28d
 • Lợi nhuận: từ 4% trước 7% trong Một tuần
...
Đầu tư vào việc mở các cửa hàng mới
 • Số tiền đầu tư từ: 3000 USD
 • Thời gian đầu tư: 7m 14d
 • Lợi nhuận: từ 6% trước 16% trong Một tuần
...
Đầu tư vào việc mua một khối lượng lớn hơn
 • Số tiền đầu tư từ: 25000 USD
 • Thời gian đầu tư: 1g 10m 7d
 • Lợi nhuận: từ 10% trước 30% trong Một tuần

Đầu tư vào vốn lưu động của các nhóm nông nghiệp công ty đang phát triển.

...
Mua thiết bị mới
 • Số tiền đầu tư từ: 1500 USD
 • Thời gian đầu tư: 1g 10m 7d
 • Lợi nhuận: từ 5% trước 25% trong Một tuần
...
Phát triển một mạng lưới các văn phòng đại diện
 • Số tiền đầu tư từ: 15000 USD
 • Thời gian đầu tư: 4m 20d
 • Lợi nhuận: từ 8% trước 20% trong Một tuần
...
Phát triển bộ phận kỹ thuật
 • Số tiền đầu tư từ: 50000 USD
 • Thời gian đầu tư: 4g 11m 10d
 • Lợi nhuận: từ 60% trước 200% trong tháng

Đầu tư vào cho thuê căn hộ hàng ngày và dài hạn, Nga, Ukraine, Kazakhstan từ Rielthit

...
Sửa chữa và cải tiến
 • Số tiền đầu tư từ: 20 USD
 • Thời gian đầu tư: 1m
 • Lợi nhuận: từ 0.8% trước 0% trong ngày
...
Phát triển trạng thái tiếp thị và quảng cáo
 • Số tiền đầu tư từ: 5000 USD
 • Thời gian đầu tư: 12m
 • Lợi nhuận: từ 17% trước 25% trong tháng
...
Mua bất động sản mới
 • Số tiền đầu tư từ: 100000 USD
 • Thời gian đầu tư: 1g 11m 25d
 • Lợi nhuận: từ 30% trước 65% trong tháng

Đầu tư nước ngoài Nhật Bản ワイレックス 株式 会社 会社 Tái chế nhựa rắn

...
Phát triển bộ phận kỹ thuật kỹ thuật
 • Số tiền đầu tư từ: 25000 USD
 • Thời gian đầu tư: 12m
 • Lợi nhuận: từ 15% trước 50% trong tháng
...
Phát triển hậu cần
 • Số tiền đầu tư từ: 100000 USD
 • Thời gian đầu tư: 1g 11m 25d
 • Lợi nhuận: từ 100% trước 300% trong 3 tháng
...
Mở rộng ngành công nghiệp, mở ra những hướng đi mới
 • Số tiền đầu tư từ: 300000 USD
 • Thời gian đầu tư: 4g 11m 10d
 • Lợi nhuận: từ 50% trước 270% trong tháng